AANBOD SPECIALISTENOPLEIDING "TECHNISCH LEIDINGGEVENDE"

4 maart

AANBOD SPECIALISTENOPLEIDING "TECHNISCH LEIDINGGEVENDE"

De arbeidsmarkt in de Hoeksche Waard staat sterk onder druk. De coronacrisis treft ook bedrijven in de Hoeksche Waard en zal waarschijnlijk tot werkloosheid leiden. Sectoren die zwaar getroffen worden zijn horeca, bouw, landbouw (met name sierteelt), vervoer en opslag, groothandel, detailhandel en industrie. Tegelijkertijd kijken we als gevolg van demografische ontwikkelingen aan tegen grote oplopende tekorten – 4.500 vacatures - in 2030 , met name voor functies in de techniek, ICT en de zorg. Het steunen van bedrijven heeft in deze crisistijd volop ieders aandacht. Zeker ook vanuit de Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven (SOB) Hoeksche Waard waar OHW, evenals het Da Vinci College partner is. Het is belangrijker dan ooit om als partijen samen te werken op dit vraagstuk: vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen, investeren in mensen richting sectoren waar krapte ontstaat en ons beste beentje voor te zetten en er voor onze ondernemers te zijn. 


Omdat doorstroom van medewerkers in deze tijd een belangrijk speerpunt is en er hierdoor weer instroom mogelijkheden ontstaan op lagere niveaus heeft het Da Vinci College in samenwerking met het bedrijfsleven de specialistenopleiding Technisch Leidinggevende ontwikkeld. 

Deze complete en praktische parttime studie ‘Technisch Leidinggevende’ op mbo-niveau 4 biedt de mogelijkheid om binnen één jaar een erkend mbo-diploma te behalen waardoor ook doorstroom naar het hbo tot de mogelijkheden behoord. 

Deze studie is geschikt voor ambitieuze medewerkers in de mobiliteit, bouw, metaal, installatie- of elektrotechniek die een vervolgstap willen maken in hun loopbaan. De opleiding verloopt via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), waarin de cursist één dag per week aan de opleiding besteedt. Elke deelnemer start met een eigen Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) en wordt getraind op de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden en vakinhoudelijke kennis. In deze opleiding werkt de cursist samen met de werkgever aan studieopdrachten van het bedrijf. Zo levert de studie niet alleen de deelnemer, maar ook de werkgever waardevolle input. 

Heeft u of één van uw medewerkers interesse in deze specialistenopleiding “Technisch Leidinggevende”? Meer informatie kunt u vinden op:
davinci.nl   

Tevens kunt u contact opnemen met: Marieke van Halm, programma,- accountmanager Hoeksche Waard, T 06-30798124 of E mvanhalm@davinci.nl 

Terug