HOEKSCHE SWITCH ALS CARRIÈREKANS VOOR DE HOEKSCHE WAARDER

20 maart

Gemeente Hoeksche Waard lanceert samen met onderwijsinstellingen en bedrijven in de Stichting Onderwijs Bedrijfsleven Hoeksche Waard i.o. (SOB-HW) de campagne ‘Hoeksche Switch’. Met de Hoeksche Switch wordt inwoners van de Hoeksche Waard een om-, her- of bijscholingsprogramma aangeboden. Hiermee kunnen zij een carrièreswitch maken naar een sector waar de vraag naar arbeidskrachten groot is.

Zorg, (installatie)techniek en Logistiek

Met de Hoeksche Switch voor de Zorg, treedt SOB-HW voor het eerst zichtbaar naar buiten. Aan de basis staat een om-, her- en bijscholingstraject dat Thuis in de Kern, een samenwerkingsverband van vijf zorgpartijen in de Hoeksche Waard, met onder andere ROC Da Vinci College heeft ingericht. Er wordt ingezet op het werven van verpleegkundigen van verschillende niveaus. Op de website Werken en Leren in de Hoeksche Waard vinden geïnteresseerden meer informatie.

De komende maanden wordt de Hoeksche Switch ook voor andere branches steeds concreter. De eerste gesprekken met partijen in de (installatie)Techniek en Logistiek hebben al plaatsgevonden. “Met deze daadkrachtige aanpak van gemeente, onderwijs en bedrijfsleven is de Hoeksche Waard uniek,” aldus wethouder Paul Boogaard (Economie). “Het getuigt van lef en vertrouwen om als bedrijf met collega’s op te trekken en gezamenlijk nieuwe medewerkers te werven.”

Van de nood een deugd maken

Eind vorig jaar bracht de gemeente de verwachte werkloosheid als gevolg van de coronacrisis in kaart. Daarbij is het idee ontstaan om mensen die een baan zoeken, gericht om te scholen zodat zij aan de slag kunnen in een sector waar in de Hoeksche Waard de komende jaren veel vraag naar arbeidskrachten is. Boogaard: “Je ziet bijvoorbeeld dat mensen in de horeca van nature gastvrij en dienstbaar zijn. Die kwaliteiten kun je ook goed gebruiken als je in de zorg wilt werken. Met scholing wordt de benodigde kennis bijgebracht.” Op korte termijn levert dat meer toekomstperspectief op voor de huidige werkzoekenden. Bovendien worden arbeidskrachten voor de Hoeksche Waard behouden. Op lange termijn draagt het ook bij aan de ambitie van de gemeente om een vitale regionale arbeidsmarkt te hebben waarbij vraag en aanbod in evenwicht zijn. Boogaard: “De Hoeksche Switch is echter veel meer dan een omscholingsaanbod voor werkzoekenden alleen. Het is ook bedoeld voor mensen die al over de juiste papieren beschikken maar al langer uit het werkveld zijn. Voor hen is het een uitgelezen kans om kennis bij te spijkeren en snel van waarde te zijn in een sector waar zij zeer gewenst zijn.”

Bron: Gemeente HW

Terug