Subsidies voor (om)scholing!

7 september

Het scholen of omscholen van medewerkers kan een kostbare aangelegenheid zijn. Vanaf 1 september a.s. zijn er twee interessante stimuleringsregelingen van kracht. Zo kunt u een financiële ondersteuning krijgen als u uw medewerkers in staat stelt zich te laten bijscholen of omscholen naar een kansrijk beroep in de ICT of Techniek.

Scholing mkb medewerkers

Leren en ontwikkelen tijdens je werk is voor medewerkers van midden- en kleinbedrijven niet altijd even vanzelfsprekend. Het kabinet wil met de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) leren en ontwikkelen in het mkb meer mogelijk maken. Mkb-ondernemingen, bedrijven met samenwerkingsverbanden in het mkb én grootbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen vanaf woensdag 1 september tot en met donderdag 30 september subsidie aanvragen.

De subsidie is bedoeld voor allerlei nieuwe ideeën gericht op leren en ontwikkelen. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor 4 activiteiten:

  • Doorlichting onderneming. Bijvoorbeeld om een externe adviseur in te schakelen om het bedrijf door te laten lichten en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken.
  • Loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werknemers. Een loopbaan- of ontwikkeladvies stimuleert werknemers actief na te denken over hun toekomst. Dit helpt een ondernemer zijn medewerkers vitaal te houden. Daarnaast is het goed voor de strategische planning van het bedrijf.
  • De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op methoden die werknemers aanmoedigen in hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld door het oprichten van een bedrijfsschool. Of ontwikkeling van een systeem van ontwikkelgesprekken met werknemers. Of het opschalen en uitbreiden van succesvolle projecten.
  • Derde leerweg. Een mkb-werkgever kan een praktijkleerplaats aanbieden voor (delen) van een mbo-opleiding in de derde leerweg. Dat is een maatwerktraject voor volwassenen met werkervaring. Maar ook voor werkzoekenden en werknemers die een carrièreswitch willen maken.

Meer informatie vindt u op deze link.

Omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek

Wilt u 1 of meer van uw bestaande of nieuwe medewerkers laten omscholen naar een beroep in de techniek of ICT? Als werkgever kunt u aanspraak maken op financiële ondersteuning van de nieuwe Omscholingsregeling. U kunt van 1 september tot 1 december de subsidie aanvragen.

Een verschuiving naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek is van groot belang door het huidige verschil tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarnaast is het oplossen van de krapte in deze beroepsklassen ook noodzakelijk voor maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaat- en energietransitie, het woningtekort en de digitalisering. Ook biedt het een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt.

Voor de subsidieregeling is € 34.625.000 gereserveerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Werkgevers kunnen eenmalig een vast bedrag van € 3.750 aanvragen per om te scholen medewerker (maximaal 6 omscholingstrajecten per werkgever). Bedrijven en instellingen die een omscholingstraject aanbieden, moeten voldoen aan een aantal voorwaarden.

Meer informatie vindt u op deze link.


Terug